Podział spółki przez wydzielenie jako forma ochrony majątku przedsiębiorcy.

Podział spółki przez wydzielenie jako forma ochrony majątku przedsiębiorcy.

Praktycy kancelarii opisują sposoby podziału spółki przez wydzielenie jako formuła zabezpieczenia majątku przed wierzycielami. Z artykułu dowiesz się dlaczego warto rozważyć podział przez wydzielenie, kiedy Twoja działalność prężnie rozwija się i nie chcesz ponosić odpowiedzialności pełnym majątkiem spółki.

Jak kupić bezpiecznie udziały w spółce? Dlaczego tak ważne może być poprzedzenie sprzedaży udziałów audytem prawnym spółki, w której kupujemy udziały?

Jak kupić bezpiecznie udziały w spółce? Dlaczego tak ważne może być poprzedzenie sprzedaży udziałów audytem prawnym spółki, w której kupujemy udziały?

Zakup udziałów w spółce prawa handlowego to niejednokrotnie bardzo ważna decyzja, która powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem po stronie kupującego w zakresie samego audytu, jak również odpowiedniej treści umowy, która zabezpieczać będzie kupującego.