fbpx
Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – czy mogę rozpocząć proces po otrzymaniu subwencji

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – czy mogę rozpocząć proces po otrzymaniu subwencji

Przekształcenie działalności gospodarczej stanowi wspaniały balans pomiędzy zyskiem, a bezpieczeństwem. Formą tą powinny zainteresować się te firmy, które prężnie się rozwijają i odpowiedzialność z majątku prywatnego przestaje być jedynie hipotetyczna

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych od 1 marca 2019 r.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych od 1 marca 2019 r.

Mają na uwadze nowelizację Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), chcielibyśmy w niniejszym tekście zaprezentować główne zmiany dotyczące Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Wspólnik powinien zachować czujność, gdy chce zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników

Wspólnik powinien zachować czujność, gdy chce zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników

Nie zawsze wspólnicy będą zgodni w kwestiach prowadzonego przez siebie biznesu. Czasem decyzja podjęta przez część wspólników nie będzie spójna z wizją innych. Kodeks spółek handlowych daje środki prawne tym wspólnikom, którzy chcą wpłynąć na podjęte przez zgromadzenie wspólników uchwały – wspólnik może wystąpić bowiem do sądu z powództwem o uchylenie uchwały bądź stwierdzenie jej nieważności.