Pakiet Przyjazne Prawo – 70 punktów ułatwień dla biznesu. Założenie przydatne dla przedsiębiorców. Czekamy na realizację.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych od 1 marca 2019 r.

Mają na uwadze nowelizację Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), chcielibyśmy w niniejszym tekście zaprezentować główne zmiany dotyczące Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2019 r.