Pakiet przyjazne prawo dla przedsiębiorców od Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało Pakiet Przyjazne Prawo, czyli zestawienie 70 punktów ułatwień dla biznesu. Projekt aktualnie jest na etapie konsultacji, które mają trwać 21 dni.

przedsiębiorcy wpisani do CEIDG uzyskają ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami w sytuacji, w której czynność prawna nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego

Głównym celem Ministerstwa jest wyeliminowanie z systemu prawnego przepisów przestarzałych, uciążliwych, niedopowiadających realiom społeczno-gospodarczym.

Główne punkty Pakietu Przyjaznego Prawa (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) to m.in.:

 • Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie (aktualnie tylko część importerów może korzystać z ogólnych zasad rozliczenia VAT). Aktualnie odroczoną płatność VAT oferują m.in. Niemcy, Holandia i Litwa,
 • Kolejna istotna zmiana, przewidziana w Pakiecie, to prawo do popełnienia błędu. Jest to nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek.
  Prawo do błędu będzie dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Będzie ono obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia).
  Istotą propozycji jest to, że w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, jeżeli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie.
 • Dzięki następnemu przywilejowi z Pakietu, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG uzyskają ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami w sytuacji, w której czynność prawna nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Przykładowo, mechanik samochodowy, którego drukarka się popsuła, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności).
  Propozycja będzie dotyczyć ok. 2,7 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.
 • Kolejne ułatwienia w sukcesji firm, uzupełniające rozwiązania ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej o zmiany dotyczące innych przypadków sukcesji.
 • Rozszerzenie możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców już pracujących w naszym kraju. Cel to zatrzymanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników, których nasza gospodarka potrzebuje.
 • Likwidacja skokowego wzrostu opłat na PFRON. Wprowadzenie płynnej zmiany wysokości składki, tak aby wysokość obowiązkowych wpłat wzrastała stopniowo dla przedsiębiorców zatrudniających od 25-27 pracowników.

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie

 • Zniesienie obowiązku przechodzenia dodatkowych testów (sprawności psychoruchowej, oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie) dla pracowników administracyjno-biurowych korzystających z samochodu służbowego.
 • Ułatwienia dla pracowników gastronomii – będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).
 • Zachowanie ważności orzeczeń lekarskich – przy zmianie pracodawcy, pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim (w okresie ważności orzeczenia).

Pełny tekst dotyczący planowanych zmian znajduje się tutaj

Pamiętaj, że Pakiet przyjazne prawo, ma na celu przybliżyć każdemu przedsiębiorcy możliwość szybkiego i skutecznego załatwiania różnych spraw urzędowych, ale również wprowadza szereg ułatwień dla przedsiębiorców. 

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.