#OtwieramyZamkniete

Transakcje nieruchomościowe

Od początku funkcjonowania Dowlegal Kancelarii Adwokackiej partnerzy bardzo duży nacisk kładli na rozwój departamentu Prawa obrotu nieruchomościami. Wykonujemy audyty prawne dla firm leasingowych oraz prywatnych przedsiębiorców, którzy rozważają zakup nieruchomości. Planujemy strukturę nabycia nieruchomości niezależenie od tego, czy nabycie następuje poprzez zakup udziałów w spółce będącej właścicielem nieruchomości lub poprzez nabycie samego aktywa.

Uczestniczyliśmy w transakcjach dokonywanych przez indywidualnych inwestorów oraz spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych o wartościach sięgających nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Z dużym sukcesem doradzamy w transakcjach, w których nieruchomości nabywane są w drodze postępowań egzekucyjnych, a także w sytuacjach, gdy mają nieuregulowany stan prawny.