#OtwieramyZamkniete

Kancelaria frankowa

Zwalczanie nieuczciwych postanowień w umowach kredytów walutowych CHF

Kredyt we Frankach Szwajcarskich nie sprawia już tak ogromnych problemów, jak to było w przeszłości, kancelarie adwokackie pomagają swym klientom wyjść na prostą, adwokat czy też radca prawny, mają coraz większe doświadczenie i kompetencje dotyczące spraw frankowych.

Początkiem XXI w. bardzo spopularyzowane stało się branie kredytu w walucie obcej. Miało mieć znacznie niższe oprocentowanie, a do tego przy tej samej zdolności kredytowej, była możliwość pożyczenia większej ilości pieniędzy, co sprawiało, że kredyty walutowe stały się znacznie atrakcyjniejsze w oczach ludzi, niżeli kredyty złotowe. Najgorzej wyszli na tym kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na kredyt frankowy. W 2015 roku kurs zmienił się z około 2 zł na 5, co doprowadziło ich do ogromnych strat. W przypadku kredytów frankowych, wprowadzony jest podział na kredyt indeksowany i kredyt denominowany, przy czym frankowicze znacznie częściej korzystali z tego drugiego. Na umowie kredytowej kredytu denominowanego, saldo kredytu podane było we frankach szwajcarskich, natomiast kredyty frankowe trzeba było spłacać w polskiej walucie. Zawartość umowy kredytu indeksowanego, wskazywała kwotę do spłaty w polskiej walucie, w niej też kredyt otrzymywali, a następnie musieli spłacać.

Po tylu latach mierzenia się z problemem, wiemy, że unieważnienie umowy kredytu jest możliwe, a zespół kancelarii Dowlegal z dużymi sukcesami chronią interesy kredytobiorców, tzw. „frankowiczów”, którym banki udzielały kredyty walutowe, wpisując do umów klauzule niedozwolone.

Adwokaci i Radcowie prawni Kancelarii Dowlegal mają za sobą analizę wielu tysięcy umów kredytów walutowych w CHF i Euro oraz setki prowadzonych aktualnie spraw przeciwko bankom. Unieważnienie kredytu, bądź udowodnienie, że bank dokonał się nieuczciwych praktyk rynkowych, nie jest nam obce, gdyż od lat zajmujemy się sprawami frankowiczów w całej Polsce, co daje nam doświadczenie i kompetencje w przypadku prowadzeniu spraw frankowych.

Aktualnie nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy przeciwko takim bankom jak:

– Santander Consumer Bank,
– Mbank,
– Raiffeisen (stary porfel kredytów hipotecznych Polbank).
– PKO BP,
– BPH (portfel kredytów denominowanych),
– Getin Bank, Deutsche Bank,
– Millennium,
– GE Money Bank (aktualnie BPH – kredyty indeksowane),

KREDYT WE FRANKACH CIĄŻY CI W ŻYCIU?
Szukasz pomocy doświadczonej kancelarii prawniczej?

Co można zrobić z kredytem we frankach?

Oto kilka możliwych ścieżek:

1. Renegocjacja warunków kredytu: Można spróbować renegocjować warunki kredytu z bankiem. To może obejmować zmianę stopy procentowej, okresu spłaty lub nawet waluty kredytu.
2. Refinansowanie kredytu: Możliwe jest refinansowanie kredytu we frankach na kredyt w innej walucie, np. w złotówkach. Jest to szczególnie korzystne, jeśli kurs wymiany jest dla Ciebie niekorzystny.
3. Podejście prawne: W niektórych przypadkach istnieje możliwość podjęcia działań prawnych przeciwko bankowi, jeśli istnieją podstawy do twierdzenia, że warunki kredytu były nieuczciwe lub wprowadzające w błąd. W Polsce wiele spraw sądowych dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich koncentruje się na kwestiach związanych z klauzulami abuzywnymi.
4. Sprzedaż nieruchomości: Jeśli spłata kredytu jest niemożliwa, jedną z opcji jest sprzedaż nieruchomości zakupionej na kredyt i spłata długu z uzyskanych środków, choć tego rozwiązania – o ile frankowicz nie został zmuszony sytuacją życiową – nie rekomendujemy, albowiem należy liczyć się z koniecznością spłaty zadłużenia dyktowanej frankowiczowi przez bank.
5. Konsultacje z doradcą finansowym: Ważne jest, aby skonsultować się z ekspertem finansowym, który może pomóc w analizie Twojej sytuacji finansowej i zaproponować najlepsze rozwiązanie.
6. Monitorowanie rynku: Warto również na bieżąco monitorować sytuację na rynku finansowym, ponieważ zmiany kursów walut mogą wpłynąć na Twoją decyzję.

Warto pamiętać, że każda sytuacja jest unikalna i najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, aby otrzymać porady dostosowane do Twoich osobistych
okoliczności.

 

Czy można spłacić kredyt w trakcie procesu?

Tak, można spłacić kredyt w trakcie procesu sądowego. Spłata kredytu nie wyklucza możliwości prowadzenia postępowania sądowego, szczególnie jeśli chodzi o kwestie dotyczące warunków umowy kredytowej czy ewentualnych klauzul abuzywnych. Jednakże warto pamiętać, że spłata kredytu może wpłynąć na przebieg sprawy i możliwe roszczenia. W takiej sytuacji zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem, aby zrozumieć wszystkie konsekwencje prawne związane ze spłatą kredytu podczas trwania procesu sądowego.

 

Przedawnienie roszczeń frankowiczów i banków

Przedawnienie roszczeń w kontekście kredytów frankowych dotyczy ograniczenia czasowego, w jakim zarówno kredytobiorcy (frankowicze), jak i banki mogą dochodzić swoich praw w sądzie.

Dla frankowiczów oznacza to, że mają oni określony czas (zazwyczaj liczony od momentu, gdy dowiedzieli się o możliwości wystąpienia z roszczeniem lub od momentu naruszenia umowy) na wystąpienie do sądu z roszczeniami dotyczącymi np. nieuczciwych warunków umowy kredytowej. Po upływie tego okresu ich prawo do dochodzenia roszczeń przedawnia się, co oznacza, że nie mogą już skutecznie domagać się np. unieważnienia umowy czy zwrotu nadpłaconych kwot.

Dla banków przedawnienie oznacza, że po określonym czasie (np. od daty ostatniej raty kredytu) tracą one możliwość dochodzenia np. zaległych płatności od kredytobiorcy.

Przedawnienie jest istotnym elementem prawnym, ponieważ chroni zarówno kredytobiorców, jak i banki przed wiecznym zagrożeniem roszczeniami.

 

Przedawnienie kredytu frankowego – jakie terminy obowiązują?

Terminy przedawnienia różnią się w zależności od specyfiki danego roszczenia i są regulowane odpowiednimi przepisami prawa cywilnego. Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach istnieje możliwość przerwania biegu przedawnienia, co wymaga jednak odpowiednich działań prawnych.

W sytuacji kredytu indeksowanego termin przedawnienia dla nadpłaty każdej raty wynosi po nowelizacji 6 lat i liczy się od dnia uregulowania należności. Z tego powodu data zawarcia umowy kredytowej nie jest istotna; kluczowa jest data zapłaty konkretnej raty.

Kredytobiorcy mają możliwość dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat na drodze sądowej, ale mogą to robić tylko w odniesieniu do płatności dokonanych w ciągu ostatnich 10 lat. Dla klientów banku każdy dzień opóźnienia w złożeniu pozwu oznacza potencjalne zmniejszenie sumy, którą można odzyskać od banku.

 

Czy warto czekać ze złożeniem pozwu frankowego?

Decyzja o oczekiwaniu ze złożeniem pozwu frankowego powinna być dobrze przemyślana, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny i zależy od różnych czynników. Ważne jest, aby pamiętać, że w przypadku kredytów frankowych obowiązują różne terminy przedawnienia roszczeń, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla możliwości odzyskania środków. Oczekiwanie ze złożeniem pozwu może wpłynąć na kwotę, którą można odzyskać, zwłaszcza jeśli zbliża się termin przedawnienia.

W tej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w kredytach frankowych. Specjaliści z doświadczeniem w tej dziedzinie mogą ocenić specyfikę Twojego przypadku, doradzić najlepszą strategię działania i pomóc w przygotowaniu oraz prowadzeniu sprawy. Nasza kancelaria posiada doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, co zwiększa szanse na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy. Doświadczenie na sali sądowej adwokaci z kancelarii Dowlegal zdobywają od 2007 r. natomiast sprawami frankowymi zajmowaliśmy się jako jedni z pierwszych – przełom 2016/2017 r. Skorzystanie z pomocy ekspertów zapewnia profesjonalne podejście do sprawy, minimalizując ryzyko błędów i zwiększając szanse na osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku.

 

Od czego zacząć, aby skutecznie unieważnić umowę frankową?

W każdym przypadku rozpoczynamy proces od szczegółowej analizy umowy kredytowej, która dla naszych klientów jest całkowicie niezobowiązująca oraz bezpłatna.

Dopiero po przeprowadzonej analizie, która obejmie analizę zapisów istniejących zapisów niedozwolonych w umowach kredytów pseudowalutowych oraz analizę ekonomiczną umowy prezentujemy klientowi raport z analizy i uwzględnione ścieżki postępowania.

Każdą umowę traktujemy bardzo indywidualnie i pozywając bank, wskazujemy klientowi optymalną ścieżkę postępowania, czy czym w zależności od konkretnego przypadku, rekomendujemy pozew wyłącznie o uzyskanie tzw. nadpłat, zwłaszcza przy kredytach wcześniej przewalutowanych, pozew o unieważnienie umowy i wynikające stąd roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego od banku oraz jeżeli taką decyzję podejmie kredytobiorca, w przypadku zaprzestania spłaty kredu, kierujemy swój model działania na czynną obronę w wyniku złożonego przez bank pozwu o zapłatę.

Prowadzimy sprawy frankowe w całej Polsce kredytów indeksowanych i kredytów denominowanych.

Od 2016 r. przeanalizowaliśmy setki umów kredytowych różnych banków i przyjęliśmy dziesiątki spraw do prowadzenia. Od tego czasu bardzo aktywnie komentujemy zagadnienia w mediach szerokoformatowych, dotyczące tematyki kredytów frankowych, w tym m.in. udzielaliśmy wielokrotnie komentarzy w zakresie przedawnienia roszczeń wynikających z umów kredytów frankowych.

Jeden z takich komentarzy dostępny jest pod tym adresem.

 

Kredyt we Frankach Szwajcarskich zamienimy na spokojną przyszłość!

Jeżeli posiadasz kredyt we Frankach Szwajcarskich musisz wiedzieć, że zawsze masz prawo wnieść o unieważnienie umowy kredytu lub eliminacje z umowy klauzul niedozwolonych, czyli tzw. „odfrankowienie kredytu”. Jeśli chcesz zmierzyć się ze złożeniem pozwu do sądu, powinieneś wiedzieć, że niemal każda umowa kredytowa, która została zawarta we Frankach między 2004, a 2010 roku, zawiera postanowienia umowne, które są niedozwolone, ponieważ kształtują Twoje prace i obowiązki, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i wyraźnie naruszają interesy kredytobiorcy, co daje znaczną przewagę, nawet podczas trwania spraw sądowych.

W takim wypadku masz możliwość wnieść sprawę do sądu o unieważnienie swojej umowy lub odfrankowienia. Skąd takie prawo? Ponieważ umowy kredytowe we Frankach często posiadają klauzule indeksacyjne, denominacyjne i waloryzacyjne, które pozwalały bankom, w trakcie trwania umowy, na przeliczanie złotówki na franka i odwrotnie. Postanowienia te pozwalały bankom na kształtowanie Państwa zobowiązań nawet dwukrotnie, a więc umożliwiały bankom zarabianie na Twoim kredycie i maksymalizację zysków.

Jeśli poszukujesz dobrej kancelarii frankowej, to zapraszamy, wyślij nam swoją umowę kredytową, a ktoś spośród naszych doświadczonych w prowadzeniu spraw frankowych, i nie tylko, adwokatów i radców prawnych bardzo szybko odpowie czy masz szansę uwolnić się od franka szwajcarskiego (CHF).

Ostatnie wygrane wyroki w naszych sprawach