#OtwieramyZamkniete

Spory wspólników spółek handlowych

Prowadzenie spółki, czy to z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej, wiąże się z szerokimi obowiązkami, oraz podejmowaniem często bardzo trudnych decyzji, które mogą prowadzić do szeroko pojętych sporów między wspólnikami spółki, co utrudnia dalsze funkcjonowanie spółki. Co więcej, może to się zakończyć na ogromnych stratach, spowodować upadłość oraz rozwiązanie spółki. Dlatego też unikanie sporów powinno być kluczowym działaniem dla organów spółki. W momencie, gdy jest to jednak niemożliwe, a standardowe sposoby rozwiązywania sporu nie przynoszą pożądanych efektów, możliwość prowadzenia spraw spółki staje się utrudniona, co załamuje strukturę w nawet najlepszych spółkach kapitałowych. Sporo tego typu konfliktów i sporów, rodzi się, gdy następuje brak porozumienia wspólników, głównie podczas podejmowania istotnych uchwał i ważnych decyzji, które decydują o wielu aspektach spółki. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kodeks spółek handlowych wprowadza przepisy względnie obowiązujące.

Oznacza to tyle, że wspólnicy spółki, mogą te kwestie dopasowywać do własnych potrzeb. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość tworzenia schematów podejmowania ważnych decyzji, co wiąże się ze znacznie zmniejszonym ryzykiem powstania konfliktów między wspólnikami, a to natomiast przyczyni się do wzrostu prosperowania spółki. Osoby posiadające udziały w przedsiębiorstwie powinny, podczas ustalania procentowego udziału każdego ze wspólników w kapitale zakładowym spółki, pamiętać o ważnym ryzyku, które niesie ze sobą rozwiązanie zakładające istnienie wspólnika większościowego.

Posiadanie większości udziałów w umowie spółki, oznacza dla pozostałych wspólników oddanie zbyt dużych uprawnień i losów firmy w ręce jednej osoby, a także niezaspokojenie poczucia równości pomiędzy wspólnikami oraz brak podziału zysku zapewniającego satysfakcję wszystkim stronom. Może to rodzić różnego rodzaju konflikty, spory i roszczenia, które przeradzają się czasami w poważne problemy, zagrażające przyszłości spółki. Spory wspólników spółki nie są elementem, który wpływa w dobry sposób na działalność przedsiębiorstwa, a najczęściej kończą się na ogromnych stratach spółki. Piętrzące się problemy i roszczenia finansowe potrafią często doprowadzić spółkę do bankructwa.

Poza podziałem pomiędzy organami, który wprowadza elementy takie jak wspólnik mniejszościowy i wspólnik większościowy, spory wspólników mogą rodzić się przez ich odmienne wyobrażenia, w kwestii związanej z rozwojem spółki i tym w jakim kierunku ona zmierza, a także zróżnicowane podejście do sposobu przeznaczania kapitału. Kluczowym elementem przy unikaniu sporów jest, aby pomiędzy wspólnikami panowały dobre relacje osobiste, gdyż w innym przypadku funkcjonowanie spółki staje się zagrożone. Dlatego też w tym biznesie kluczowa jest pozytywna atmosfera na zgromadzeniach wspólników i poza nimi, dokładne przemyślenie doboru wspólników, a także odpowiednie przygotowanie umowy spółki, aby spory korporacyjne, mogące doprowadzić do upadłości, bankructwa, czy rozwiązania nie miały miejsca.

Podczas wykonywania naszej pracy stawiamy sobie za główny cel, poszukiwanie optymalnego rozwiązania w sytuacji konfliktu pomiędzy wspólnikami. Jest to dla nas priorytet i oczywisty element działalności naszej kancelarii. Z sukcesem prowadziliśmy m.in. sprawę ochrony mniejszościowego udziałowca spółki z sektora logistyki z obrotem na poziomie ponad 20 mln złotych doprowadzając do ugody pomiędzy wspólnikami na zadowalających zasadach dla naszego klienta.

Zapewne każdy, kto choć raz prowadził spółkę handlową na podstawie zasady równości oraz prawie każdego ze wspólników do zasiadania w zarządzie, ma świadomość jak trudne jest dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa w sytuacji konfliktu pomiędzy wspólnikami. Częstą praktyką jest uniemożliwianie jednakowo bieżącej pracy, rozwijania spółki, ale też sprzedaż udziałów na osobę trzecią. Nasza kancelaria prawna wprowadza działania, które polegają na gruntownej analizie stanu faktycznego, stanu prawnego oraz szukania najlepszego rozwiązania na rozsądnych zasadach, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu i sposobu jego rozwiązania, które przyniesie klientowi satysfakcjonujące dla niego zakończenie przebiegu wydarzeń – co z sukcesami wielokrotnie wcieliliśmy w życie.