#OtwieramyZamkniete

Spory wspólników spółek handlowych

Prowadzenie spółki wiąże się z szerokimi obowiązkami, oraz podejmowaniem często bardzo trudnych decyzji, które mogą prowadzić do sporów między wspólnikami spółki. Sporo tego typu konfliktów i sporów, rodzi się głównie podczas podejmowania istotnych uchwał i ważnych decyzji, które decydują o wielu aspektach spółki. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kodeks spółek handlowych wprowadza przepisy względnie obowiązujące.

Oznacza to tyle, że wspólnicy spółki, mogą te kwestie dopasowywać do własnych potrzeb. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość tworzenia schematów podejmowania ważnych decyzji, rodzących najmniej konfliktów między wspólnikami. Osoby posiadające udziały w przedsiębiorstwie powinny, podczas ustalania procentowego udziału każdego ze wspólników w kapitale zakładowym spółki, pamiętać o ważnym ryzyku, które niesie ze sobą rozwiązanie zakładające istnienie wspólnika większościowego.

Posiadanie większości udziałów oznacza dla pozostałych wspólników oddanie zbyt dużych uprawnień i losów spółki w ręce jednej osoby. Może to rodzić różnego rodzaju konflikty, spory i roszczenia, które przeradzają się czasami w poważne problemy, zagrażające przyszłości spółki. Spory wspólników spółki nie są elementem, który wpływa w dobry sposób na działalność przedsiębiorstwa. Piętrzące się problemy i roszczenia finansowe potrafią często doprowadzić spółkę do bankructwa.

Podczas pracy stawiamy sobie za główny cel, poszukiwanie optymalnego rozwiązania w sytuacji konfliktu pomiędzy wspólnikami. Jest to dla nas priorytet i oczywisty element działalności naszej kancelarii. Z sukcesem prowadziliśmy m.in. sprawę ochrony mniejszościowego udziałowca spółki z sektora logistyki z obrotem na poziomie ponad 20 mln złotych doprowadzając do ugody pomiędzy wspólnikami na zadowalających zasadach dla naszego klienta.

Zapewne każdy, kto choć raz prowadził spółkę handlową na podstawie zasady równości oraz prawie każdego ze wspólników do zasiadania w zarządzie ma świadomość jak trudne jest dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa w sytuacji konfliktu pomiędzy wspólnikami. Częstą praktyką jest uniemożliwianie jednakowo bieżącej pracy, rozwijania spółki, ale też sprzedaż udziałów na osobę trzecią. Nasze działania polegają na gruntownej analizie stanu faktycznego, stanu prawnego oraz szukania najlepszego rozwiązania na rozsądnych zasadach – co z sukcesami wielokrotnie wcieliliśmy w życie.