fbpx

#AdwokaciWarszawy

Windykacja należności dłużników online

Odzyskaj swoje pieniądze krok po kroku, dzięki sprawdzonym scenariuszom postępowania prawnego! Adwokaci Warszawy – Kancelaria Prawna Dowlegal pomoże Ci w procesie odzyskiwania należności od dłużników – osób, które z różnych przyczyn zalegają ze spłatami wierzytelności. Najczęściej tego typu spory i konflikty wynikają z nadmiernych kredytów lub złego zarządzania pieniędzmi w spółkach. Jeżeli masz problem z windykacją należności od swoich dłużników i nie wiesz już, w jaki sposób odzyskać swoje pieniądze, skontaktuj się z nami. Kancelaria Adwokacka Dowlegal od wielu lat pomaga swoim klientom w odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników.

O naszym doświadczeniu świadczą sukcesy, które osiągaliśmy i osiągamy w odzyskiwaniu długów. 

Nasza windykacja należności w 93%
to sprawy zakończone sukcesem i odzyskaniem pieniędzy!

na etapie postępowania polubownego

Postępowanie polubowne

Negocjacje online z dłużnikiem
Wezwanie do zapłaty
Wniosek o ustalenie danych dłużnika
Giełda długów

Postępowanie sądowe

Przygotowanie dokumentacji związanej z powództwem
Złożenie przed sądem stosownych wniosków
Prowadzenie postępowania dwuinstancyjnego

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie klauzulowe
Wniosek od komornika
Ustalanie sytuacji materialnej dłużnika
Konsekwentna egzekucja majątku dłużnika

Podczas procesu windykacji należności dłużników, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Proponujemy rozwiązania, które są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki i godności. Proces windykacji, nigdy nie jest wygodny i często powoduje różnego rodzaju spory i konflikty między stronami. Szczególnie w przypadku, gdy dla naszego klienta, powierzenie nam sprawy windykacyjnej, staje się ostatecznym rozwiązaniem i jedyną możliwością na odzyskanie swoich pieniędzy. Dlatego zawsze staramy się wypracować takie porozumienie, które będzie dogodne dla każdej ze stron i umożliwi doprowadzenie całego procesu odzyskiwania należności do oczekiwanego rozwiązania.