#AdwokaciWarszawy

Windykacja należności dłużników online

Odzyskaj swoje pieniądze krok po kroku, dzięki sprawdzonym scenariuszom postępowania prawnego! Adwokaci Warszawy – Kancelaria Prawna Dowlegal pomoże Ci w procesie odzyskiwania należności od dłużników – osób, które z różnych przyczyn zalegają ze spłatami wierzytelności. Najczęściej tego typu spory i konflikty wynikają z nadmiernych kredytów lub złego zarządzania pieniędzmi w spółkach. Jeżeli masz problem z windykacją należności od swoich dłużników i nie wiesz już, w jaki sposób odzyskać swoje pieniądze, skontaktuj się z nami. Kancelaria Adwokacka Dowlegal od wielu lat pomaga swoim klientom w odzyskiwaniu pieniędzy od dłużników.

O naszym doświadczeniu świadczą sukcesy, które osiągaliśmy i osiągamy w odzyskiwaniu długów.

Nasza windykacja należności w 93%
to sprawy zakończone sukcesem i odzyskaniem pieniędzy!

Już na etapie postępowania polubownego

Postępowanie polubowne

– Negocjacje online z dłużnikiem
– Wezwanie do zapłaty
– Wniosek o ustalenie danych dłużnika
– Giełda długów

Postępowanie sądowe

– Przygotowanie dokumentacji związanej z powództwem
– Złożenie przed sądem stosownych wniosków
– Prowadzenie postępowania dwuinstancyjnego

Postępowanie egzekucyjne

– Postępowanie klauzulowe
– Wniosek od komornika
– Ustalanie sytuacji materialnej dłużnika
– Konsekwentna egzekucja majątku dłużnika

Podczas procesu windykacji należności dłużników, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Proponujemy rozwiązania, które są zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki i godności. Proces windykacji, nigdy nie jest wygodny i często powoduje różnego rodzaju spory i konflikty między stronami. Szczególnie w przypadku, gdy dla naszego klienta, powierzenie nam sprawy windykacyjnej, staje się ostatecznym rozwiązaniem i jedyną możliwością na odzyskanie swoich pieniędzy. Dlatego zawsze staramy się wypracować takie porozumienie, które będzie dogodne dla każdej ze stron i umożliwi doprowadzenie całego procesu odzyskiwania należności do oczekiwanego rozwiązania.