Windykacja online
Działaj zdecydowanie i skutecznie!

 

Odzyskaj swoje pieniądze krok po kroku, dzięki sprawdzonym scenariuszom postępowania prawnego!

93% spraw zakończonych sukcesem!

na etapie postępowania polubownego

Postępowanie polubowne

Negocjacje online z dłużnikiem
Wezwanie do zapłaty
Wniosek o ustalenie danych dłużnika
Giełda długów

Postępowanie sądowe

Przygotowanie dokumentacji związanej z powództwem
Złożenie przed sądem stosownych wniosków
Prowadzenie postępowania dwuinstancyjnego

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie klauzulowe
Wniosek od komornika
Ustalanie sytuacji materialnej dłużnika
Konsekwentna egzekucja majątku dłużnika