Jednym z ważniejszych elementów współpracy pomiędzy wynajmującym i najemcą jest określenie jasnych warunków współpracy, w tym możliwości rozwiązania umowy najmu.