Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy

Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy

Jak wygląda działalność gospodarcza, gdy przedsiębiorca jednoosobowy umiera? W wypadku działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo nazwą firmy jest imię i nazwisko jej właściciela. W przypadku tej formy prowadzenia działalności nie ma rozgraniczenia na majątek...