Przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r., zmianie uległy terminy w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań, lub informacji, zmianie uległy zasadnicze terminy sprawozdawcze. Dokładne zestawienie zmian, zawiera rozporządzenie, którego treść zamieszczamy tutaj oraz plik pomocniczy Ministerstwa, który zamieszczamy tutaj.

Zasadniczo terminy sprawozdawcze zostały wydłużone o trzy miesięcy (dwa miesiące w przypadku spółek podlegających nadzorowi KNF).

Zmianie uległy m.in.

  1. Termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości – wydłużono okres o 3. miesięcy, zatem w przypadku spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin przypada na dzień 30 czerwca (dla spółek podlegających nadzorowi KNF – 31 maja),
  2. Termin na sporządzenie sprawozdania z działalności, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości – wydłużono okres o 3. miesięcy, zatem w przypadku spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin przypada na dzień 30 czerwca (dla spółek podlegających nadzorowi KNF – 31 maja),
  3. Termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości – wydłużono okres o 3. miesięcy, zatem w przypadku spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin przypada na dzień 30 września (dla spółek podlegających nadzorowi KNF – 31 sierpnia),
  4. W związku z punktami powyżej został przesunięty termin na złożenie we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami, które na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości następuje w terminie 15 dni. W praktyce dokumenty należy złożyć do KRS nie później niż do 15 października, natomiast w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – do 15 września.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.