Jak kupić bezpiecznie udziały w spółce? Dlaczego tak ważne może być poprzedzenie sprzedaży udziałów audytem prawnym spółki, w której kupujemy udziały?

Jak kupić bezpiecznie udziały w spółce? Dlaczego tak ważne może być poprzedzenie sprzedaży udziałów audytem prawnym spółki, w której kupujemy udziały?

Zakup udziałów w spółce prawa handlowego to niejednokrotnie bardzo ważna decyzja, która powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem po stronie kupującego w zakresie samego audytu, jak również odpowiedniej treści umowy, która zabezpieczać będzie kupującego.