Aktualnie trwają pracę nad ustawą o fundacjach rodzinnych, która ma wejść w życie w 2022 r. Warto zatem przybliżyć założenia tego projektu, bowiem fundacja rodzinna ma zapewnić przedsiębiorcom trwałość ich biznesów przez wiele pokoleń.

Najważniejsze cele wprowadzenia fundacji rodzinnej

Głównym powodem wprowadzenia instytucji fundacji rodzinnych jest konieczność zapewnienia ochrony majątku przed niekorzystnymi skutkami postępowania spadkowego. Często bowiem zdarza się, że w przypadku śmierci przedsiębiorcy jego dorobek zostaje zaprzepaszczony z powodu dużej liczby spadkobierców. Następcy prawni dzielą się na dwie grupy – na tych którzy zajmą się prowadzeniem biznesu zmarłego i na tych, którzy otrzymają stosowną rekomensatę w postaci nieruchomości czy odpowiedniej kwoty. To wszystko jest przeszkodą do dalszego sprawnego prowadzenia działalności.

Takie sytuacje zdarzają się niezwykle często w środowiskach rodzinnych firm, a projekt ustawy o fundacjach rodzinnych i zaproponowana w nim fundacja rodzinna ma być narzędziem do przeciwdziałania problemom związanym ze skutkami spadkobrania w przypadku zgonu właściciela firmy. Ustawa ta poprzez zawarte w niej mechanizmy ma ułatwić proces sukcesji i pogodzić interesy wszystkich osób w niej uczestniczących.

Aktualnie właścicele rodzinnych firm mają dwa rozwiązania na zapewnienie ciągłości swojego biznesu – mogą firmę darować na podstawie umowy darowizny albo zapisać ją w spadku konkretnej osobie. Takie rozwiązanie nie jest optymalne bowiem umożliwia jedynie zaplanowanie bytu swojej firmy tylko w zakresie drugiego pokolenia. Nie ma natomiast narzędzia, które pozwalałoby zapewnić jej funkcjonowanie przez wiele pokoleń.

Trwałość biznesu przez wiele pokoleń, dzięki fundacji rodzinnej

Członkowie firm rodzinnych chcieli, aby ustawodawca wprowadził jakieś narzędzia dzięki którym będą mieli pewność, że ich biznes będzie funkcjonował przez wiele pokoleń w środowisku rodzinnym. Wobec tego najważniejszym założeniem projektu ustawy o fundacjach rodzinnych jest zapewnienie zachowania trwałości firmy jednocześnie zachowując jej rodzinny charakter.

Projekt przewiduje, iż przedsiębiorca (fundator) będzie miał możliwość przekazać swój majątek fundacji rodzinnej. Co więcej będzie mógł zawrzeć w statucie fundacji rodzinnej cele fundacji oraz wskazać kierunki rozwoju. Ponadto, taki fundator będzie mógł wybrać osobę, która będzie kierowała fundacją, określić sposób wyboru następców, a także skonkretyzować kto i w jakich przypadkach będzie upoważniony do otrzymania danych świadczeń.

Budowa potencjału firm krajowych w Polsce i za granicą

Fundacje rodzinne mają także zagwarantować bezpieczeństwo majątku właściceli firm rodzinnych. Przekazanie majątku fundacji przede wszystkim uchroni go przed podziałem w wyniku postępowania spadkowego, pozwoli go pomnażać a co za tym idzie pokryć koszty utrzymania osób oznaczonych przez fundatora.

  Inne ważne cele tego projektu:

-możliwość koncentracji majątku w kraju,

-zatrzymanie kapitału w kraju na wiele lat,

-zwiększenie potencjału inwestycji krajowych,

-gwarancja kontynuacji funkcjonowania firmy przez wiele pokoleń,

-minimalizacja negatywnych skutków sukcesji.

Kwestie podatkowe obowiązujące w fundacji rodzinnej

Warto podkreślić, że zgodnie z projektem wkłady do fundacji nie będą podlegały opodatkowaniu. Jednocześnie zwolnione od podatku od spadków i darowizn zwolnione będą wypłaty na rzecz osób, które są spokrewnione z fundatorem. Pozostałe osoby, które nie są spokrewnione z fundatorem będą opodatkowani 19 % podatkiem od spadków i darowizn. Na ten moment jest wiele propozycji zmian dotyczących opodatkowania, natomiast z pewnością fundacja rodzinna nie będzie mogła skorzystać z obniżonej stawki CIT.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.