Szanowni Państwo,

Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2023  r., Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny pod sygn. akt: III C 1242/19 (w składzie SSO Monika Odzimkowska), po rozpoznaniu na rozprawie powództwa naszej klientki zasądził, w związku z nieważnością umowy kredytowej::

  • 151.440,10  zł wraz z odsetkami za opóźnienie,
  • 65.772,98 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie,
  • Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Strony koszty procesu. 

Sprawa toczyła się stosunkowo długo. W sprawie początkowo był powoływany biegły na okoliczność wyliczenia nadpłat. W sprawie była złożona skarga na przewlekłość postępowania. Sąd w związku z przewlekłością zasądził od SP kwotę 4.000 zł tytułem rekompensaty. 

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.