Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadza zasadę, iż nieruchomości publiczne tj. należące do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, są zbywane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Takie rozwiązanie chroni nieruchomości publiczne przed niewłaściwym rozdysponowaniem, świadczy o przejrzystości i jednolitości zasad obrotu nimi. Jednak jak w przypadku każdej zasady, i od owej istnieją pewne wyjątki. Jednym z uprawnionych do bezprzetargowego nabycia takich nieruchomości jest właściciel nieruchomości przyległej.