Wspólnik powinien zachować czujność, gdy chce zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników

Wspólnik powinien zachować czujność, gdy chce zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników

Nie zawsze wspólnicy będą zgodni w kwestiach prowadzonego przez siebie biznesu. Czasem decyzja podjęta przez część wspólników nie będzie spójna z wizją innych. Kodeks spółek handlowych daje środki prawne tym wspólnikom, którzy chcą wpłynąć na podjęte przez zgromadzenie wspólników uchwały – wspólnik może wystąpić bowiem do sądu z powództwem o uchylenie uchwały bądź stwierdzenie jej nieważności.