Jak kupić bezpiecznie udziały w spółce? Dlaczego tak ważne może być poprzedzenie sprzedaży udziałów audytem prawnym spółki, w której kupujemy udziały?

Jak kupić bezpiecznie udziały w spółce? Dlaczego tak ważne może być poprzedzenie sprzedaży udziałów audytem prawnym spółki, w której kupujemy udziały?

W artykule poniżej praktycy naszej kancelarii opisują bezpieczny proces nabycia udziałów w spółce, opisują zapewnienia, jakie sprzedający powinien złożyć w umowie sprzedaży udziałów oraz sankcje jakie takiej umowie powinny towarzyszyć. Osoba fizyczna bądź prawna...
Zastosowanie kar umownych pomiędzy wspólnikami w umowie spółki

Zastosowanie kar umownych pomiędzy wspólnikami w umowie spółki

Zastosowanie kar umownych między wspólnikami w spółce, to ważny element współpracy i zabezpieczenie dla obu stron Kodeks Spółek Handlowych określa obligatoryjne elementy umowy. Umowa spółki z.o.o. powinna określać m.in.: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności...