Nie złożyłeś w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, będąc przedsiębiorcą? Sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej

Nie złożyłeś w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, będąc przedsiębiorcą? Sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej

Przedsiębiorcy, czyli zarówno spółki handlowe, jak i osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową, powinni w terminie 30 dni od daty powstania stanu niewypłacalności złożyć wniosek o upadłość, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla ewentualnego późniejszego oddłużenia w upadłości konsumenckiej.