Członek zarządu spółki z o.o. odpowiedzialny za długi niewypłacalnej spółki, jeżeli zaciągał nowe zobowiązania – uchwała Sądu Najwyższego

Członek zarządu spółki z o.o. odpowiedzialny za długi niewypłacalnej spółki, jeżeli zaciągał nowe zobowiązania – uchwała Sądu Najwyższego

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność przewidzianą art. 299 k.s.h. za długi spółki powstałe po objęciu przezeń funkcji, także wtedy, gdy zgłoszony przez nich wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów