Przekształcenie spółki

Nowa forma prawna działalności  i spółek kapitałowych

Przekształcenie spółki często, jest wymagane pod wpływem chęci zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas przebiegu funkcjonowania działalności czasami zdarza się, że pierwotnie wybrana forma spółki lub działalności gospodarczej, może okazać się z czasem niewystarczająca.

W celu optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, wspólnicy często decydują się na zmianę prawną swojej firmy na taką, która będzie najlepiej odpowiadała profilowi działalności i stanie się optymalną formą prowadzenia przedsiębiorstwa. W tym celu dokonuje się przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę, lub przekształcenia spółki w inną formę np. spółki z o.o. na komandytową itp.

Nowa forma działalności nie musi oznaczać całkowitego przekształcenia firmy, ponieważ nowa forma prawna, nie zmienia podmiotu, a przekształcenie spółki polega wyłącznie na zmianie formy prawnej, a więc przekształcenie nie wiąże się również z likwidacją czy zawieszeniem działalności dotychczasowej formy prawnej przedsiębiorstwa i pozwala na kontynuację działalności firmy.

Przekształcenie spółki, a formy prawne

Dlaczego dokonuje się przekształceń spółki i działalności gospodarczej?

Przekształcenie spółki na inną formę prawną lub zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, wiąże się z wieloma pozytywnymi zagadnieniami. W przypadku obu form prowadzenia działalności gospodarczej powodem zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa może być jednakowo optymalizacja podatkowa, bardziej dogodna forma prawa, oraz wymagania stawiane przez inwestorów lub wspólników.