Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to obowiązek każdego przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to bardzo istotny element przeprowadzenia całego procesu upadłościowego. Przedsiębiorcy, czyli zarówno spółki handlowe, jak i osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową, powinni w terminie 30 dni od daty powstania stanu niewypłacalności złożyć wniosek o upadłość, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla ewentualnego późniejszego oddłużenia w upadłości konsumenckiej.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również zobowiązane są do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Powyższe sprawia, że przedsiębiorcy zamykają swoją działalność gospodarczą i od razu składają wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To właśnie staje się największym błędem, ponieważ nawet wniosek oddalony jest spełnieniem obowiązku ustawowego. W przeciwnym razie mamy do czynienia z bezprawnym zaniechaniem i konsekwencjami, jakie się z tym wiążą, a jest nią m.in. właśnie późniejsze oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez okres 10 lat od daty niewypłacalności. Innymi ujemnymi skutkami niedopełnienia omawianego obowiązku może być również orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela.

Mając na uwadze powyższe, należy pamiętać, że o ile wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku zadłużonych konsumentów jest jedynie ich prawem oraz przywilejem, to w przypadku przedsiębiorców wniosek taki jest obowiązkiem, którego zaniechanie może słono kosztować.

Upadłość konsumencka, to realne szanse przedsiębiorcy na oddłużenie!

Warto więc pamiętać o tym, aby wniosek o upadłość konsumencką, złożyć zgodnie z wyznaczonym terminem. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemności i dodatkowych formalności. 

 

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Rafał Olejnik
Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.