Licytacja nieruchomości to jeszcze nie koniec świata. Na koniec należy pamiętać, że ustawodawca przewidział instytucję upadłości konsumenckiej.Jak bardzo mogą się skomplikować sprawy związane z egzekucją z nieruchomości? Mogą, nawet do tego...