Ochrona członków zarządu

w spółkach kapitałowych

Funkcja członka zarządu w spółce, to dla wspólnika wielki prestiż, ale również ogromna odpowiedzialność, która podlega postanowieniom prawa cywilnego i karnego. Spółki kapitałowe, to najbardziej rozwijające się formy działalności w Polsce. Nic więc dziwnego, że ich dynamiczny rozwój, wiąże się również z podejmowaniem trudnych i często bardzo ważnych decyzji organizacyjnych, a w szczególności finansowych.

Często spółki związane są z inwestorami i bankami pewnymi zobowiązaniami, które wymagają od zarządu spółki nakreślenia bardzo konkretnej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa. Wszelkie decyzje podejmowane przez zarząd i wspólników, zwierają często ogromne ryzyko, które codziennie może wpływać na działanie spółki, a tym samym narzucać ponoszenie odpowiedzialności osób upoważnionych do reprezentowania spółki i zarządzania nią.

Dbając o dobro i bezpieczeństwo naszych klientów, Kancelaria Adwokacka Dowlegal, stworzyła instrumenty prawne, dzięki którym pomagamy klientom w obsłudze prawnej podmiotów spółek kapitałowych w zakresie doradztwa i analizy ryzyka podejmowanych decyzji, transakcji prowadzonych przez spółkę i odpowiedzialności prawnej członków zarządu. Prowadzimy również usługi doradcze w przedmiocie odpowiedzialności, praw i obowiązków członków zarządu, związanych z odpowiedzialnością osobistą.

Ochrona członków zarządu i odpowiedzialność

Dlaczego wspólnicy i członkowie zarządu potrzebują ochrony?

Ochrona członków zarządu bardzo często związana jest z decyzjami podejmowanymi przez wspólników i osoby zobowiązane i uprawnione do podejmowania decyzji na temat rozwoju firmy czy decyzji finansowych. Często tego typu decyzje, wywołują różnego rodzaju konflikty wśród członków zarządu i wspólników mniejszościowych. Dlatego Kancelaria Dowlegal proponuje Państwu kompleksowe usługi w formie analizy ryzyka wystąpienia niepowodzenia, a tym samym pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności prawnej. Proponujemy Państwu obsługę prawną, która pozwoli nam na stworzenie kompletnej formy strategii obrony wraz ze zgromadzeniem odpowiednich materiałów dowodowych, w celu przeprowadzenia obrony Państwa interesów.

W ramach naszych usług proponujemy analizę i doradztwo w sprawach, w zakresie zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej, doradztwa prawnego w przypadku oceny działań kadry zarządzającej spółki, oraz jej odpowiedzialności, w przypadku ogłoszenia upadłości spółki. W ramach naszych usług i ochrony członków zarządu spółki reprezentujemy naszych klientów w procesach sądowych prawa cywilnego, oraz podczas postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa natury gospodarczej.