Z przyjemnością informujemy, że wygraliśmy sprawę przeciwko Santander Bank Polska (dawny Kredyt Bank)!

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że odnotowaliśmy kolejną wygraną z bankiem. Tym razem przegranym okazał się Santander Bank Polska S.A. Wyrokiem z dn. 15 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego naszych klientów (umowa z Kredyt Bankiem) i zasądził na ich rzecz kwotę stanowiącą równowartość wpłaconych rat. Sąd oddalił jedynie w części roszczenie odsetkowe, uznając, że odsetki należą się od daty doręczenia odpisu pozwu pozwanemu – nie zaś jak chcieliśmy – od daty przedsądowego wezwania banku do zapłaty. Koszty postępowania oczywiście w całości musi ponieść bank. Sąd co do zasady podzielił wszystkie argumenty strony powodowej przemawiające za nieważnością umowy. W sprawie bank podnosił zarzut zatrzymania, jednak nie został on uwzględniony. Co ważne, sąd wskazał w ustnych motywach uzasadnienia, że zarzut zatrzymania został zgłoszony nieprawidłowo (warunkowo – jako zarzut tzw. ewentualny). Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXVIII Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt: XXVIII C 435/21 (SSO Iwona Lizakowska – Bytof).

 

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.