Z przyjemnością informujemy, że wygraliśmy sprawę przeciwko Mbank!

Szanowni Państwo,
Bardzo się cieszymy, że możemy przekazać taką informację.
W dniu 3.11.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski) przesłankowo stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej z mBank (dawny BRE Bank S.A.) oraz – w związku z nieważnością umowy, zasądził od banku zwrot wszystkich wpłat dokonanych w okresie spłaty kredytu, w zaokrągleniu 96.384,00 zł oraz 28.481 chf wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dn. 5.03.2021 r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy również koszty procesu w kwocie 11.817,00 zł, w tym 10.800,00 zł kosztów zastępstwa procesowego. Pozew złożony 10.03.2021 r. a więc po nieco ponad pół roku mamy wyrok sądu I-instancji. Sąd oddalił wnioski dowodowe banku i w zasadzie ograniczył postępowanie dowodowe do dokumentów i przesłuchania kredytobiorcy. W krótkim ustnym uzasadnieniu wyroku, sąd wskazał że umowa jest sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego, narusza zasady współżycia społecznego oraz zawiera szereg niedozwolonych klauzul umownych. W umowie bank zabezpieczył wyłącznie własne interesy, nie przedstawiając kredytobiorcy jakichkolwiek form zabezpieczenia przed możliwym wzrostem kursu waluty. Sprawę z ramienia Kancelarii Adwokackiej Dowlegal.pl prowadzili adw. Przemysław Ostojski i adw. Julia Decowska -Olejnik. Sprawa była prowadzona pod sygn. akt: XXVIII C 3783/21.

Link do pełnej treści orzeczenia znajduje się tutaj.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.