Z przyjemnością informujemy, że wygraliśmy KOLEJNĄ sprawę przeciwko Millennium!

Szanowni Państwo,

Kolejna wygrana, tym razem z Bankiem Deutsche Bank Polska S.A.Wyrokiem z dn. 12 kwietnia 2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 6972/21) Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska):

  • ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy bankiem, a kredytobiorcami jest nieważna.
  • w związku z nieważnością umowy, sąd zasądził od banku zwrot łącznie wpłaconych przez frankowiczów kwot, tj. 322.820,48 PLN oraz 94.970,07 CHF wraz z odsetkami od daty 29 marca 2022 r. do dnia zapłaty.
  • ustalił, że bank poniesie koszty procesu.

Pozew w sprawie został złożony przez kancelarię z początkiem maja 2021 r. Sąd potrzebował na wydanie wyroku jednego posiedzenia sądu, w trakcie którego przesłuchał kredytobiorców na okoliczność ustalenia, czy w umowie faktycznie istnieją klauzule o charakterze niedozwolonym.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.