Z przyjemnością informujemy, że wygraliśmy KOLEJNĄ sprawę przeciwko PKO BP – dawna Nordea!

Szanowni Państwo,

W dn. 31 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznawał apelację banku od korzystnego dla naszego klienta wyroku sądu I-ej instancji stwierdzającego nieważność umowy kredytowej zawartej z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dawny portfel GE Money Bank S.A.).

Sąd Apelacyjny jedynie w niewielkim zakresie zmienił wyrok Sądu I-ej instancji, poprzez oddalenie części roszczenia odsetkowego. Powyższa zmiana była spowodowana zgłoszeniem przez bank na etapie postępowania apelacyjnego tzw. zarzutu zatrzymania. W związku z tym, że zarzut ten Sąd uznał za zasadny, zasadna również w ocenie Sądu była modyfikacja okresu za jaki należne są powodowi odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot dochodzonej należności głównej. Najważniejsze dla nas jest to, że Sąd podzielił argumentację Sądu I-ej instancji (w tym również naszą prezentowaną w toku procesu) o tym, że umowa jest wadliwa, a w związku z tym nieważna. To już kolejny uzyskany przez nas prawomocny wyrok, w tym pierwszy prawomocny wyrok uzyskany z Bankiem BPH S.A. Wyrok wydała sędzia SA Aleksandra Kempczyńska. Sprawa była prowadzona pod sygn. akt: V ACa 938/21.

Sprawę w I instancji opisywaliśmy w linku pod tym adresem.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.