Szanowni Państwo,

W dniu 16 lutego 2023 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości – Anthony Michael, po wielu miesiącach oczekiwań wygłosił swoją opinię w sprawie ważnej dla kredytobiorców frankowowych. Rzecznik mianowicie uznał, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych – banki jednak takiego uprawnienia nie mają, zdaniem rzecznika.

Sąd odsyłający zmierzał do ustalenia czy dyrektywę 93/13 oraz zasady skuteczności prawa, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni przepisów krajowych. Wydając opinię, rzecznik generalny stwierdził, iż dyrektywa 93/13 nie określa jakie są skutki stwierdzenia, że umowa konsumencka staje się prawnie nieistniejące po usunięciu z niej nieuczciwych warunków, jednocześnie wskazując, że skutki te określane są przez Państwa członkowskie na podstawie ich prawa krajowego w sposób zgodny z prawem Unii.

Dosyć jednoznacznie rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości uznał, iż dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, w którym dokonuje się ich interpretacji. Zdaniem rzecznika to zadanie do sądu prawa krajowego należy ustalenie czy w świetle przepisów konkretnego kraju konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń od banku.

Zdaniem rzecznika, dyrektywa 93/13 miała w zamyśle przyznać konsumentom wysoki poziom ochrony powodujący m.in., że niedozwolone w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, klauzule nie wywołując skutków prawnych wobec konsumentów, co powinno prowadzić do sytuacji prawnej, w której znajdowałby się konsument, gdyby umowy nie podpisał w ogóle.

Jednocześnie rzecznik generalny – Collins zaproponował Trybunałowi, aby orzekł, że bank nie może dochodzić od kredytobiorcy roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu.

Od wielu lat podkreślamy w prowadzonych procesach, na co zwrócił uwagę również rzecznik generalny – uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencję zamieszczenia w tej umowie nieuczciwych warunków przez bank. „Przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego BEZPRAWNEGO działania.

Rzecznik również podkreślił, że argument dotyczący stabilności rynków finansowych w Polsce jest pozbawiony znaczenia w kontekście wykładni dyrektywy 93/13, której celem zasadniczym jest ochrona interesów konsumentów.

Spawa jest rozstrzygana pod sygnaturą C-520/21.

Pełna treść komentarza zamieszczona została na stronie:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-02/cp230036pl.pdf

 

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.